technologia przyjazna środowisku

O biofilmie w systemach pojenia

 

- Co to jest i jak powstaje?

W wielu przypadkach, mimo nie podawania antybiotyków bezpośrednio przed pobraniem próby do badania, stwierdza się ich obecność w śladowych ilościach w systemie pojenia. Często wykazywana jest obecność jednego lub kilku antybiotyków jednocześnie, pomimo iż nie podawano ich bezpośrednio przed popraniem próbek wody. 

Przyczyną tego stanu rzeczy jest obecność biofilmu w systemie pojenia. Biofilm jest złożoną wielokomórkową strukturą bakterii (i innych organizmów) otoczoną warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, przylegającą do wewnętrznej powierzchni systemu pojenia. Odkładający się w systemach pojenia kamień sprawia, że powierzchnia rur jest bardziej chropowata, a przez to, jest świetnym podłożem do osadzania się różnych elementów i powstawania biofilmu. 

Biofilm powstaje w sieci wodociągowej i w liniach pojenia na fermach i wpływa negatywnie na zdrowie zwierząt, wydajność, konwersję paszy, liczbę upadków. Można to zmienić dzięki generatorowi Neuthox. Sprawdzony w kurnikach (broiler, rodzicielski, indyk, fermy kur), w oborach dla krów mlecznych, dla trzody chlewnej. Oksydacja, utlenianie, sanityzacja linii pojenia.

W skład biofilmu mogą wchodzić różne gatunki bakterii, wśród których liczną grupę stanowią patogeny m.in. E.coli, Staphylococcus sp., Enterococcus sp., które z reguły prowadzą do zachorowań zwierząt. Bakterie posiadają szereg elementów adaptacyjnych sprzyjających przyleganiu do powierzchni, takich jak rzęski, fimbrie i substancje polimerowe wydzielane przez komórki. Substancje te, głównie białka i polisacharydy mogą stanowić nawet 75-90% masy biofilmu, a ich główną rolą jest ochrona bakterii przed niekorzystnymi warunkami środowiska, w tym środkami dezynfekcyjnymi. Wydzielina bakterii sprawia, że wewnętrzna powierzchnia systemu pojenia jest śluzową substancją, która może być przezroczysta, lub przyjmować różne kolory – zielony, brązowy lub kremowy.

Tempo narastania warstwy biofilmu zależy od prędkości przepływu wody, temperatury środowiska i dostępu substancji odżywczych dla rozwijających się mikroorganizmów. Źródłem substancji odżywczych dla bakterii są witaminy, suplementy a nawet leki i szczepionki. Podawanie substancji wspomagających wpływa nie tylko na lepszy rozwój zwierząt, ale również na intensywne namnażanie się w wodzie mikroorganizmów. To właśnie rozwijający się biofilm, stanowi blokadę dla usuwania pozostałości leków z systemu pojenia. Zalegająca warstwa mikroorganizmów utrudnia przepływ wody z dodatkiem leku, który zostaje „uwięziony” i odkładające się kolejne warstwy biofilmu „przykrywają” jego cząsteczki. W momencie oderwania się konglomeratu: kamienia, bakterii, leku lub innych podawanych substancji, fragmenty te są niesione wraz z wodą. W związku z tym, mimo iż leczenie zostało wcześniej zakończone, w próbie wody wykrywana jest obecność leków.

Używanie wyłącznie środków do dezynfekcji systemu pojenia jest niewystarczające. W przypadku obecności biofilmu – odkażona zostanie tylko jego zewnętrzna część, a obumarłe bakterie i wyprodukowane przez nie substancje śluzowe stanowić będą mechaniczną granicę ochraniającą mikroorganizmy w wewnętrznej części biofilmu. 

JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.