technologia przyjazna środowisku

ECHA, art. 95

 

Dostawca produktu znajduje się w wykazie Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA)

 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, iż

(...)

Zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 528/2012 od dnia 1 września 2015 r., produkt biobójczy składający się z właściwej substancji zawartej w przedmiotowym wykazie, zawierający lub wytwarzający tę substancję, nie może być udostępniany na rynku, chyba że dostawca substancji lub dostawca produktu znajduje się w przedmiotowym wykazie w odniesieniu do grup produktowych, do których należy dany produkt.

(...)

że postanowienia artykułu 95 ust. 1 i 2 nie przewidują wyłączeń

(...)

przepisy art. 95 nie przewidują okresu przejściowego

(Komunikat z dnia 20 listopada 2014 r.)

 
JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.