technologia przyjazna środowisku

Dobrostan i skuteczność w hodowli

Poprzez redukcję poziomu bakterii w wodzie pitnej możliwe jest:

• Zmniejszenie biegunek i poprawa przyswajania pokarmu Dezynfekcja wody, linie pojenia bez biofilmu i bakterii. Poprawa wyników hodowli na fermach. Lepsze zdrowie zwierząt, wyższa wydajność. Lepsza woda w kurniku, w oborze, w chlewni. Lepsza konwersja paszy, mniejsze upadki. Sanityzacja linii pojenia.
     - oszczędność 2-5%
• Redukcja czasu leczenia i stosowania antybiotyków
• Obniżenie śmiertelności o 2-5%
• Poprawa ogólnej higieny i zdrowia zwierząt

System NEUTHOX zapewnia stałą sanityzację systemu pojenia. 

O biofilmie w systemach pojenia

 

Zobacz film:


 

W systemach pojenia, nawet na fermach zasilanych bardzo czystą wodą, bakterie zawsze będą się namnażać. Hodowcom znany jest problem zanieczyszczanego przez zwierzęta systemu pojenia. To stałe źródło infekcji obciążających dobrostan, przyrosty i wydajność zwierząt.

Wiąże się z tym znaczne zużycie antybiotyków w hodowlach na przykład na fermach krów mlecznych czy na fermach drobiu, a co za tym idzie, koszty związane z ich stosowaniem i obciążania nimi środowiska naturalnego. Z kolei certyfikowani producenci ekologiczni muszą sprostać wysokim wymaganiom ograniczającym możliwości zwalczania infekcji antybiotykami, przez co szansa przeżycia zwierząt i ich zdrowie jest nieustannym źródłem zmartwień.

Zalety ekonomiczne

System Neuthox skutecznie i ekonomicznie eliminuje bakterie w wodociągach, a co za tym idzie konsekwencje zanieczyszczenia wody spowodowanego przez zwierzęta. Technologia zmniejsza ryzyko infekcji, co pozwala uzyskać zdrowsze stado i osiągać lepsze wyniki w hodowli. Umożliwia na przykład fermom drobiu ograniczyć stosowanie antybiotyków, poprawić stan zdrowia zwierząt i obniżyć ich śmiertelność i zużycie paszy, mieć niższe koszty leczenia i mniej obciążać środowisko naturalne.

Zalety dla środowiska

NEUTHOX® jest nietoksycznym biocydem do zwalczania bakterii, dopuszczonym do produkcji spożywczej i do spajania zwierząt.  Kwas podchlorawy w NEUTHOX® bardzo skutecznie eliminuje biofilm, i jako substancja aktywna znajduje się naturalnie w obronie immunologicznej ludzi i zwierząt. W pełni zautomatyzowany system NEUTHOX® pozwala hodowcom skutecznie eliminować bakterie w systemach pojenia bez szkody dla środowiska, pracowników czy zwierząt.

 
JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.