technologia przyjazna środowisku

Przykład: Szpital uniwersytecki

Neuthox szpital

 

System Neuthox pozwoli uniknąć drogą renowację wodociągów

Latem 2011 Jørn Nielsen, zarządca oddziału w Szpitalu Uniwersyteckim Aarhus, Dania, dowiedział się o systemie Neuthox do zwalczania Legionelli i usuwania biofilmu z układów wodociągowych z ciepłą wodą.

Po dokładnym rozważaniu sprawy Jørn Nielsen postanowił wypróbować tą nową technologię w szpitalu, bo niektóre testy z ciepłej wody wykazały zbyt wysokie poziomy Legionelli. System Neuthox został zainstalowany w grudniu następnego roku. Postanowiono zacząć od wysokiego dozowania Neuthox, aby osiągnąć szybki efekt. Wysokie dozowanie może wiązać się z potrzebą wypłukania obumarłego biofilmu, co w tym przypadku też było konieczne.

Po kilku tygodniach zostały pobrane próbki w tych samych 4 miejscach, które były sprawdzane przed użytkowaniem systemu Neuthox. Próbki pokazały wyraźny spadek Legionelli, a  biofilm był niemal całkiem wyeliminowany. Dozowanie zostało obniżone do „normalnego” poziomu wystarczającego do zapewnienia, że rury i zbiorniki są wolne od Legionelli i biofilmu.

Niewłaściwy układ wodociągów wykryty

Następna próbka, wykonana ok. 2 miesiące po redukcji dozowania Neuthoxu, wykazała ponowne zakwitnięcie Legionelli – tym razem w dalekiej sekcji budynku. Sytuację przeanalizowano i stwierdzono, że system Neuthox pracował nieprzerwanie przez cały miniony okres. Wykryto, że przyczyną problemu był źle wykonany układ wodociągów na tym konkretnym oddziale, gdzie brakowało przepływu ciepłej wody. Znalezienie takiej usterki byłoby niemal niemożliwe bez systemu Neuthox. Instalacja została zmieniona i po tygodniu użytkowania pobrano kolejne próbki. Legionella znowu została zredukowana i w grudniu 2013 wszystkie 4 próbki wykazały 10 cfu/ml co jest progiem wykrywalności dla Legionelli.

Konkluzja

Ani przez moment Jørn Nielsen nie zwątpił w słuszność inwestowania w system Neuthox, jako doskonałej alternatywy dla innych, często bardzo rozbudowanych i droższych rozwiązań. Jego problem został rozwiązany szybko i skutecznie za rozsądną cenę i przystępnych kosztach eksploatacji. Niektóre odcinki rurociągów w szpitalu już mają tyle lat, że nie mogą wytrzymać powracającej “gimnastykowania termalnego” związanego z podnoszeniem temperatury wejściowej do 70° C. A ich wymiana byłaby dość kosztowna; czyli też z tego powodu wybór systemu Neuthox jest właściwy dla szpitali.

Jørn Nielsen jest tak zadowolony z systemu Neuthox, że często i szeroko opowiada o pozytywnym wyniku osiąganym w szpitalu uniwersyteckim w Aarhus i o zdolności Neutoxu do eliminacji Legionelli i biofilmu. 

JORGENSEN EASYTECH: ROBOTYKA i CLEANTECH - bliżej ludzi, przyjazne środowisku.
Design & Hosting Sebipol

Copyright © JORGENSEN EASYTECH 2018 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.