Jorgensen EasyTech

Przykład zastosowania technologii fotoutleniania firmy Jimco

Usuwanie LZO w przemyśle tekstylnym

W przemyśle tekstylnym przy wytwarzaniu tkanin technicznych naniesione są powłoki dające tkaninom szczególne właściwości, na przykład hydrofobię. Powłoka może się składać z elementów organicznych, które są naniesione w postaci wodnej bądź zawierającej rozpuszczalniki. Potem następuje obróbka termiczna przy której wszystkie lotne substancje trafią do wyrzuconego powietrza. Dodatkowo, przy bezpośrednio nagrzanych ramach, wyrzucone powietrza zawiera część zastosowanych paliw, na przykład metan.

Tak zanieczyszczone powietrze można oczyścić technologią stosującą UV-C i ozon, czyli fotoutlenianiem. Jest to finansowo atrakcyjna alternatywa do adsorpcji i do dopalania termicznego.

Usuwanie LZO w przemyśle tekstylnym

System do usuwania LZO w zakładzie żaluzji pionowych firmy Junckers & Müllers, Niemcy

 

Wyniki pokazujące skuteczność usuwania lotnych związków organicznych metodą fotoutleniania firmy Jimco przy wytwarzaniu różnych produktów (dane z wyżej opisanego zakładu):

Wyniki pokazujące skuteczność usuwania lotnych związków organicznych metodą fotoutleniania firmy Jimco

Niebieskie słupki pokazują poziom zanieczyszczenia powietrza lotnymi związkami organicznymi po jego oczyszczaniu.