Jorgensen EasyTech

Bezpieczny środek dezynfekujący produkowany na miejscu

Koniec z biofilmem i patogenami w instalacjach wodnych

System NEUTHOX® skutecznie i w trybie ciągłym usuwa biofilm oraz patogeny w instalacji wodnej. Bazuje na technologii elektrolizy i utlenianiu.

NEUTHOX® jest: 

 • bezpieczny w produkcji 
 • nietoksyczny i niekorozyjny 
 • ekonomiczny w użyciu 
 • zgodny z ECHA, art. 95*
   

Ze zwykłej soli kuchennej oraz wody miękkiej wytwarzany jest środek chemiczny przeznaczony do dezynfekcji wody NEUTHOX® (kwas podchlorawy).

System NEUTHOX® System NEUTHOX®  System NEUTHOX®

Zalety urządzenia: 

 • Brak potrzeby magazynowania, transportu i operowania niebezpiecznymi chemikaliami 
 • Wysokie bezpieczeństwo instalacji 
 • Niskie koszty eksploatacyjne 
 • Brak biofilmu w instalacji 
 • Pełna kontrola pracy urządzenia 
 • Wszystkie funkcje w jednym urządzeniu 
 • Praktycznie nie wymaga obsługi.
   

W wodociągach z ciepłą wodą użytkową NEUTHOX®:

 • usuwa biofilm 
 • zwalcza legionellę  
 • zwalcza inne patogeny 
 • pozwala obniżyć temperaturę 
 • zapewnia zwrot inwestycji!
   

NEUTHOX® w hodowlach redukuje: 

 • stosowanie antybiotyków 
 • śmiertelność zwierząt 
 • zużycie paszy 
 • odparzenia amoniakowe (sucha ściółka)
 • liczbę komórek somatycznych

Fakty na temat NEUTHOX®

NEUTHOX® to czysta, w 100% biodegradowalna ciecz, która jest zabójcza dla bakterii w wodzie, takich jak Legionella czy Salmonella. Gdy NEUTHOX® zostanie dodany do nowych systemów, zapobiegnie przyszłemu pojawianiu się biofilmu. Z czasem, NEUTHOX® usunie również istniejącą warstwę biofilmu z rur, która jest podłożem wzrostu dla nowych bakterii.

System NEUTHOX® praktycznie całkowicie zwalczy:

 • Legionella pneumophila 
 • Vibrio vulnificus 
 • Escherichia coli 
 • Salmonella enterica 
 • Campylobacter jejuni 
 • Pseudomonas aeruqinosa  
   

Gwarancja skuteczności

Nie boimy się powiedzieć: Jeśli nie usunie biofilmu zabierzemy sprzęt i zwrócimy pieniądze.

 

* (Zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 528/2012 od dnia 1 września 2015 r., produkt biobójczy składający się z właściwej substancji zawartej w przedmiotowym wykazie, zawierający lub wytwarzający tę substancję, nie może być udostępniany na rynku, chyba że dostawca substancji lub dostawca produktu znajduje się w przedmiotowym wykazie w odniesieniu do grup produktowych, do których należy dany produkt. Postanowienia artykułu 95 ust. 1 i 2 nie przewidują wyłączeń i nie przewidują okresu przejściowego.)