Jorgensen EasyTech

Elastyczne układanie wzorów palet, paletyzacja cobotem

Stacja paletyzująca ProPak

We współpracy z firmą Biuro Inżynierskie oferujemy stację paletyzującą ProPak. Paletyzacja do wysokości 200 cm jest możliwa dzięki osi teleskopowej na której jest zamontowany cobot (UR10 lub UR10e). 

Paletyzator ProPak z robotem UR10e

 

Układanie wzorów palet odbywa się szybko i intuicyjnie na interfejsie Siemens. 

Konfiguracja palet na panelu HMI paletyzatora ProPak 

Trzy skanery bezpieczeństwa umożliwiają szybką pracę robota mimo braku wygrodzeń. 

Strefy bezpieczeństwa przy paletyzacji cobotem

 

ProPak to kompaktowe rozwiązanie które zmieści się tam gdzie tradycyjny robot się nie wciśnie i które nie blokuje operatorom dostępu do obszaru pracy.  

Paletyzator nie zawsze jest potrzebny przy tej samej linii? Nie ma problemu, ProPak to rozwiązanie mobilne, które łatwo i szybko można przenieść pomiędzy liniami produkcyjnymi przy pomocy wózka paletowego.