Jorgensen EasyTech

Oczyszczanie powietrza w przemyśle / sektorze komunalnym

Od ponad 25 lat duńska firma Jimco dostarcza na całym świecie innowacyjne systemy do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza. Bazują one na nagradzanej, przełomowej technologii, która przy pomocy fotoutleniania eliminuje zapachy, tłuszcz, drobnoustroje i lotne związki organiczne (LZO).

Technologia stosuje światło UV-C i ozon do usuwania zanieczyszczeń poprzez utlenianie i w ten sposób oczyszcza powietrze przed wypuszczeniem do otoczenia.

Systemy dezodoryzujące Jimco są kompaktowe, niezawodne, zużywają mniej energii i wody i potrzebują mniej utrzymania niż inne technologie (takie jak skrubery, dopalacze termiczne, elektrofiltry czy biofiltry).

Poniżej przykłady spośród dziesiątek działających instalacji na całym świecie. 

 

Dezodoryzacja, oczyszczalnie ścieków i przepompownie

Systemy fotoutleniania Jimco nie wymagają nadzoru/ wyszkolonego personelu. Działają niezależnie od obciążenia. 

Przykładowa instalacja, Polska:

Dezodoryzacja, oczyszczalnie ścieków i przepompownie

 

 

Dezodoryzacja, mączka rybna

Produkcja mączki rybnej charakteryzuje się dużą zmiennością stężeń odorotwórczych w powietrzu. Dla systemów dezodoryzacji Jimco to nie stanowi problem. W dodatku włączenie i wyłączenie systemów jest natychmiastowe. 

Przykładowa instalacja, Chile:

Dezodoryzacja, mączka rybna systemy dezodoryzujące Jimco

 

Dezodoryzacja, biogazownia

Ważna zaleta: Powietrze wyrzucone z naszych instalacji dezodoryzujących jest wyjałowione. 

Przykładowa instalacja, Anglia:

Dezodoryzacja, biogazownia

 

Dezodoryzacja powietrza z procesu smażenia i pieczenia

System minimalizuje gromadzenie się tłuszczu w przewodach wentylacyjnych. To redukuje koszty związane z czyszczeniem i eksploatacją, a także niweluje ryzyko pożaru.  

Przykładowa instalacja, Szwajcaria:

Oczyszczanie powietrza z linii smażenia

 

Kolejny dowód, że to działa:

Sierpień 2017r, zakład smażenia ryb "Gortons", USA: Próbki z testu. Przez godzinę pobierano ok. 1000 l powietrza przez próbki z wełną stalową. Z punktu poboru przed urządzeniem Jimco FLO-P zbierało się ponad 0,2 g tłuszczu w próbce. Za urządzeniem było czysto. 

Skuteczność systemu oczyszczania powietrza

Jest to dowód skuteczności technologii oczyszczania powietrza z dużą zawartością tłuszczu czy oleju.

 

Film: Dezodoryzacja powietrza, orzeszki ziemne 

 

Referencja: Dezodoryzacja w zakładzie utylizacyjnym

Heinz-Joachim Nagel, Heinrich Nagel GmbH & Co. KG, Neumünster:

„- Dzięki instalacji systemu JIMCO FLO-K udało nam się w zakładzie wyeliminować wszystkie problemy zapachowe powstające w związku z utylizacją zwierząt. Wcześniej używaliśmy kilka biofiltrów i płuczek chemicznych. Z powodu wahań w obciążeniu organicznym (mokre/ suche, zimne/ ciepłe) biofiltry często stwarzały znaczne problemy. 

Dotychczasowo zainstalowany skruber miał zbyt wysokie koszty eksploatacji i zbyt mały efekt. Do tego jeszcze potrzeba obchodzenia się z niebezpieczną chemią. Tych problemów już nie mamy. Instalacje JIMCO FLO-K, oprócz tego że mają bardzo kompaktową budowę, są dużo skuteczniejsze, ale co ważniejsze, problemy odorowe i drobnoustroje w powietrzu zniknęły."

 

Czytaj też: 

Bezzapachowa produkcja paluszków rybnych